Момбек Әбдәкімұлы

Асыл сөз


«Ал тілден айырылған, өз тілінен өзгенің тілін үстем көретін халықтың болашағы жоқ».

Жазушы М. Әбдәкімұлы«Иә, саналы адамзат қалыптасқалы - аттары тарих пен жұрт жадында сонау сойылды соғыс пен найзалы жаугершіліктен бері қалған айбынды батырлар мен батпанды баһадүрлердің, тіпті кейде біз «қарақшылар» деп атайтын кейбір кірпік қақпас ерлердің бәрінде осындай ерекше рух болған. Ғажап дарындылық туа бітетіні сияқты, батырлық, та туа бітті қасиет. Оны ешкімнен сатып та, ұрлап та ала алмайсың».

«Қараман қарақшы» хикаятынан