Тұрысов Еркінбек

Кітаптары

 • Тұрысов Еркінбек. Келіншектау.-Алматы: «Қазақстан»,1971.-113 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Ақбақай.-Алматы: «Жазушы»,1973.-156 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Құралай жолы. Повесть, жолжазбалар.- Алматы: «Жалын»,1976.-84 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Қыран тауы: Повестер мен әңгімелер.-Алматы: «Жазушы»,1977.-214 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Нұржаудың нұрлы түндері. Повесть, сапарлар сазы, өмір, тағдыр, адам, заман туралы толғаныстар, арнаулар.-Алматы: Казақпарат,-366 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Мелодии ночи: Повести, пер. с каз. Ю.Кунгурцева, О.Постникова.-Алма-Ата: Жазушы,1990.-272 с.
 • Тұрысов Еркінбек. Темірлан.Тарихи роман, повестер, эссе, естеліктер.- А лматы: Жазушы, 1992. – 416 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Бәйдібек.Тарихи деректемелер, аңыз-әңгімелер.-Шымкент: «Әлия» баспасы, 1992 ж.
 • Тұрысов Еркінбек. Тамерлан:исторический роман / Пер.с казахского Ю.Кунгурцева.-Алматы: Ана тілі,1997.-368 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Бәйдібек:Повестер мен әңгімелер.- Алматы: «Нұрлы әлем», 1998.-328 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Есіркеп батыр Жоңғар жорығында. - Алматы: «Нұрлы әлем», 1999.-28 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Шығыстың шың ұлдары (повестер, хикаялар, эссе - естеліктер).- Алматы: «Нұрлы Әлем» баспасы, 2004.-328 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Тұлпардың ізі ( повестер, хикаялар, эссе, естеліктер).-Алматы: «Нұрлы Әлем» Баспасы, 2004.- 264 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Құралай жолы. (Повестер, табиғат ғажайыптары, сапарлар сазы, аңшылық хикаялары) - Алматы: «Нұрлы Әлем», 2006. 256 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Темірлан: Тарихы роман .-Алматы: Жазушы, 2012. -262 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Бес томдық шығармалар жинағы. Алматы: Нұрлы әлем, 2014.
 • Тұрысов Еркінбек. Мәңгілік сарын: Шығармалары. – Алматы:Айғаным, 2016. – 342 бет.
 • Тұрысов Еркінбек. Бәйдібек. – Алматы: ҚазАқпарат, 2018. -576 бет.Баспасөз беттерінен

 • Тұрысов Еркінбек, Алашта өткен ұлы өмір: [Мұқтар Әуезов туралы] / Е. Тұрысов//Уақыт.- 2014. - №3. -28 қаңтар. - Б.11.
 • Тұрысов Еркінбек, Дарияның орны: [Естелік-эссе] / Е. Тұрысов//Оңтүстiк Қазақстан.- 2014.- №10.- 23 қаңтар.- Б.6.
 • Тұрысов Еркінбек, Алашта өткен ұлы өмір: [Мұқтар Әуезов туралы] / Е. Тұрысов//Уақыт.- 2014. - №2. - 21 қаңтар. - Б.11.
 • Тұрысов Еркінбек, Ақ жол кешкен Ақназар Алла берген Хақназар / Е. Тұры-сов//Оңтүстiк Қазақстан.- 2013. - №41. - 19 наурыз. - Б. 4.
 • Тұрысов Еркінбек, Жамекеңмен сапар жолында / Е. Тұрысов//Оңтүстiк Қазақстан.- 2013. - №53-54. - 13 сәуір. - Б. 8.
 • Тұрысов Еркінбек, Аяқталмаған арман жол: [Сауқымбек Тұрысов жайында] / Е. Тұрысов//Оңтүстiк Қазақстан.- 2013.- №127-128.- 24 тамыз.- Б.13.
 • Тұрысов Еркінбек, Ұлы өмір: [М.Әуезовтің туғанына 116 жыл толуына орай] / Е. Тұрысов//Оңтүстiк Қазақстан.- 2013.- №150-151.- 5 қазан.- Б.4.
 • Тұрысов Еркінбек, Трансильвания, қайдасың?.: [Соғыс ардагері Тұрысов Сауқымбек жайлы естеліктер] / Е. Тұрысов//Егемен Қазақстан.- 2013.- №242.- 30 қазан.- Б.11.
 • Тұрысов Еркінбек, Ізгіліктің қорғаны: [Естелік әңгіме] / Е. Тұрысов//Оңтүстiк Қазақстан.- 2013.- №178-179.- 23 қараша.- Б.13.
 • Тұрысов Еркінбек, Қараңғы түнде: [Майдангер Төлеутай Түсіпбеков] / Е. Тұрысов//Қазақстан жолы.- 2013. - №46. - 29 қараша. - Б.3.
 • Тұрысов Е., Құла айғыр, құлан және құланбике: [Тарихи хикаят] / Е. Тұрысов//Оңтүстiк Қазақстан.- 2012.- № 23-24.- 9 ақпан.- Б. 4.
 • Тұрысов Е., Ел мен жер: [Тарих. Таным] / Е. Тұрысов//Шымкент келбетi.- 2012.-№ 8.- 17 ақпан.- Б. 6.
 • Тұрысов Е., Тұлпарлар туған өлкеде: [Естелік - эссе] / Е. Тұрысов//Оңтүстiк Қазақстан.- 2012.- № 145.- 13 қыркүйек.- Б. 3.
 • Тұрысов Еркінбек, Тау құдыреті: [Жазушы Әзілхан Нұршайықовтың туғанына 90 жыл] / Е. Тұрысов//Оңтүстiк Қазақстан.- 2012. - №197. - 13 желтоқсан. - Б. 3.
 • Тұрысов Е. Шерханның көші: хикаят-эссе // «Оңтүстік Қазақстан».-2009, № 53-54, 11 сәуір.
 • Тұрысов Е. Халықтың ұлы Қаратай: Қ. Тұрысов туралы естелік-әңгіме // «Оңтүстік Қазақстан».-2008, 19 шілде, №107-108,
 • Тұрысов Е. «Заманның мұңды дастаны» : Ш. Мұртазаның «Қызыл жебе» романының ізімен // «Егемен Қазақстан».- № 154-157, 28 мамыр.
 • Тұрысов Е. Алысқа тартқан ұлы жол: М. Әуезовтың туылғанына 110 жыл, Ғ. Мүсіреповтың туылғанына 105 жыл // Оңтүстік Қазақстан.-2007, 13 қазан, № 158-159.
 • Тұрысов Е. Сәкен деп өткен бір өмір: [қуғын-сүргін құрбандары С.Сейфуллин жайлы]//Оңтүстік Қазақстан.-2006.-27 мамыр
 • Тұрысов Е. Сегізінші керемет: [Деректі әңгіме].//Оңтүстік Қазақстан.-1987.-15 қазан
 • Тұрысов Е. Қызыл қаршыға: [Повесть].//Оңтүстік Қазақстан.-1975.-2 қазан (edit del)
 • Тұрысов Е. Ержүрек бауырластар: [Қ.Спатаев жайлы]//Оңтүстік Қазақстан.-1972.-24 қараша
 • Тұрысов Е. Ғажап жан еді: [М.Әуезовтың 75 жылдығына естеліктер] // Оңтүстік Қазақстан.-1972.- 28 қыркүйек
 • Тұрысов Е. Адам өмірінің бір сәті: [Б.Момышұлы жайлы] //Оңтүстік Қазақстан.-1971.-29 желтоқсан.
 • Тұрысов Е. Қарсыбай бейіті қалай табылды ?: [ Батыр жайлы деректер] // Оңтүстік Қазақстан .-1971.-30 қыркүйек
 • Тұрысов Е. Көксеңгір: [Повесть].//Оңтүстік Қазақстан.-1971.-12 маусымҚаламгер туралы мақалалар

 • Жексенбаев С., Бәйдібек баба төрде тұр: [Е. Тұрысовпен сұқбат] / С. Жексенбаев//Оңтүстiк Қазақстан.- 2012.- № 158-159.- 6 қазан.- Б. 11.
 • Алданов Серік, Ашаршылықтың тірі куәгері: [Шымкент қаласының тұрғыны, "Шығыстың Шолоховы" атанған қарт жазушы, әдебиет ауылының танымал да айтулы өкілі Еркінбек Тұрысов] / С. Алданов//Халық сөзі.- 2012. - №45. - 8 маусым. - Б. 8.
 • Алданов С., Балалық шақтан қалған нәубет әсерлері: [Е. Тұрысовпен болған әңгіме] / С. Алданов//Шымкент келбетi.- 2012.- № 23.- 1 маусым.- Б. 5.
 • Қонысбек Б., Ел еркесі Ер аға!: [Е. Тұрысов] / Б. Қонысбек//Оңтүстік Рабат.- 2012.- № 14.- 4 сәуір.- Б. 10.
 • Нұрпейіс Д. «Бәйдібек» тарихи ескерткіш ғимараттары: «Бәйдібек-Сыланды» қорының төрағасы, жазушы Еркінбек Тұрысовпен сұхбат // «Замана». – 2012, № 5, 6 ақпан.
 • Әбдразақов Ә. Еркінбек Тұрысовтың жаңа кітаптары жарық көрді // «Замана». – 2011, № 28, 18 шілде.
 • Әбдіразақов Ә. Жазушының мұраты – заманауи туынды жасау: жазушы Е. Тұрысовпен сұхбат // «Оңтүстік Қазақстан». – 2011, № 85, 7 маусым.
 • Үмбет Ұ. Еркінбек Тұрысов: «Жақсы адамның жауы көп болады»: сұхбат // «Замана».-2011, № 19, 16 мамыр.
 • Тәуелсіздікке арналған тарту: Халықаралық Алаш сыйлығының иегері Е. Тұрысовтың Бәйдібек баба жайлы «Ұлы көш» драмасы қойылды // «Оңтүстік Рабат». – 2011, № 13, 30 наурыз.
 • Оспан С. Қаламгер бақыты: жазушы Е. Тұрысов 80 жаста// Оңтүстік Қазақстан.-2007, 16 қазан, № 160.
 • Аймақ Ә. Ел деп соқты жүрегің: өлең (Е. Тұрысовқа) // Оңтүстік Қазақстан.-2007, 16 қазан, № 160.
 • Жолдасов С. Үлкен жолдың үстінде: Аға туралы бір үзік сыр (Е. Тұрысов туралы) // Оңтүстік Қазақстан.-2007, 16 қазан, № 160.
 • Жақсыханқызы Ә. Шәкірті болған Мұхтардың: (Е. Тұрысовқа) // Оңтүстік Қазақстан.-2007, 16 қазан, № 160.
 • Рзуанқызы Ү. Әсерлі кездесулер: Е. Тұрысов 80 жаста // Оңтүстік Қазақстан.-2007, 16 қазан, № 160.
 • Ахат К. Қаратаудың тарланы: өлең (Е. Тұрысовқа) // Оңтүстік Қазақстан.-2007, 16 қазан, № 160.
 • Әбдіразақов Ә. «Құралай жолы» жарыққа шықты: (Е.Тұрысовтың «Құралай жолы» атты жаңа кітабының жарыққа шығуы туралы) //Оңтүстік Қазақстан.-2006.-11 сәуір.
 • Қонысбек Б.Елдің ерен жыршысы:[Белгілі жазушы,халықаралық «Алаш» сыйлығының Лауреаты,Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген Еркінбек Тұрысовпен сыр-сұхбат ]. //Оңтүстік Қазақстан.-2005.-26 шілде.
 • Тұрысов Е – халықаралық «Алаш» сыйлығының лауреаты.//Оңтүстік Қазақстан.- 2005.-5 мамыр.
 • Майлыбаева А.Шаянға орнаған Қаратау.// Оңтүстік Қазақстан.-2002.-12 қазан.-3 б.
 • Айтбеков Әмзе.Келіншектаудан басталған жол:(Еркінбек Тұрысов туралы) //Алғабас.-1997.-28 қараша. (edit del)
 • Наурыз А.Қыран тауының қаламгері.(Е.Тұрысов -70 жаста) // Шымкент елбеті.-1997.-10 қазан.
 • Оспан С.Қаратауға бауыр басқан қаламгер:(Жазушы Е.Тұрысұлы 70 жаста.қысқаша өмірі мен шығармашалығы туралы) // Егемен Қазақстан.-1997.-18 қазан.-, 6 б
 • Оспан С.Қаратауға бауыр басқан қаламгер:(Жазушы Е.Тұрысұлы 70 жаста.қысқаша өмірі мен шығармашалығы туралы) // Егемен Қазақстан.-1997.-18 қазан.-, 6 б
 • Әбілдаұлы Бақтияр.Бәйдібек бабаның зерттеушісі:[Еркінбек Тұрысов туралы]//Ақ жол газеті.-1997.-18 қазан.
 • Қаламдастар,замандастар,ұстаздар Е.Тұрысов туралы.//Оңтүстік Қазақстан -1997 .- 15 қазан
 • Тұрдалиева Роза.Сөз зергері - өрнектеген өмірді.(Жазушы Е.Тұрысовқа) //Оңтүстік Қазақстан.-1997.-15 қазан
 • Дәулетбайұлы С.Шаяндағы Әуезов үйі. //Оңтүстік Қазақстан.-1997.-15 қазан
 • Байғұт М.Ұлыдан алған ұлағат.(Жазушы Е.Тұрысов – 70 жаста ) // Оңтүстік Қазақстан.-1997.- 15 қазан.
 • Жолдасов С.Туған жердің түлегіЕ.Тұрысов туралы) // Оңтүстік Қазақстан.- 1997.- 15 қазан.
 • Қаламдастар,замандастар,ұстаздар Е.Тұрысов туралы.//Оңтүстік Қазақстан -1997 .- 15 қазан
 • Тұрдалиева Роза.Сөз зергері - өрнектеген өмірді.(Жазушы Е.Тұрысовқа) //Оңтүстік Қазақстан.-1997.-15 қазан (edit del)
 • Дәулетбайұлы С.Шаяндағы Әуезов үйі. //Оңтүстік Қазақстан.-1997.-15 қазан
 • Байғұт М.Ұлыдан алған ұлағат.(Жазушы Е.Тұрысов – 70 жаста ) // Оңтүстік Қазақстан.-1997.- 15 қазан.
 • Жолдасов С.Туған жердің түлегіЕ.Тұрысов туралы) // Оңтүстік Қазақстан.- 1997.- 15 қазан.
 • Анарбеков М.Темірланның соңғы жорығы:(Жазушы Е.Тұрысовтың Тұрдалиева Роза.Сөз зергері - өрнектеген өмірді.(Жазушы Е.Тұрысовқа) //Оңтүстік Қазақстан.-1997.-15 қазан
 • Нысаналин А.Ата жұрт айшықтары:[Еркінбек Тұрысовтың «Темірлан» атты кітабы туралы ].//Қазақ әдебиеті.-1997.- 14 қазан.
 • Наурыз А.Қыран тауының қаламгері.(Е.Тұрысов -70 жаста) // Шымкент елбеті.-1997.-10 қазан.
 • Жанәбіл Серік.Шаянның Шолоховы:[Еркінбек Тұрысов туралы ].//Айғақ.- 1997.-9 қазан )
 • Байқонов Сайлау.Темірлан рухани дүние:[Еркінбек Тұрысовтың «Темірлан» а тты кітабы туралы ].//Алғабас-1993.-9 шілде.
 • Бершімбаев Серікбай.Тәлімі биік Темірлан:[Еркінбек Тұрысовтың «Темірлан» атты кітабы туралы].//Оңтүстік Қазақстан.-1994.-12 қазан.
 • Дәулетов Бидайбек.Табиғаттың сыршыл перзенті:Еркінбек Тұрысов туралы ] //Алғабас газеті.-1993.-9 шілде.
 • Әбдіразақов Ергешәлі.Суреткер шеберлігі (Жазушы Еркінбек Тұрысов туралы) //Алғабас – 1993.-9 шілде.
 • Анарбеков М.Темірланның соңғы жорығы:(Жазушы Е.Тұрысовтың «Темірлан» атты романы тураллы) // Халық кеңесі /- 1993.-5 мамыр.
 • «Темірлан» атты романы тураллы) // Халық кеңесі /- 1993.-5 мамыр
 • Досжанов Дүкенбай.Туған жерге сүйіспендік://Кітап жаршысы газеті.-1973.-8 наурыз.

 

http://kalamger-uko.kz

Бастапқы бетке оралу