Малқаров Омарбай

Кітаптары
  Баспасөз беттерінен

  • Малкаров О. : [Некролог О. Малкаров – поэт родился 3. 12.1908 – 16.07.1993г. в ауле Кенес Чуйского р-на Алматинской области жил в Шымкенте].// Южный Казахстан. – 1993. – 17 июля.  Қаламгер туралы мақалалар

  • Малкаров О. // Оңтүстік Қазақстан: шығармашыл зиялылар. – Алматы: Нұрлы Әлем, 2001. – б. 127.
  • Шагнувший в метель:[К 90 – летию Омарбая Малкарова].//Южный Казахстан. – 1998. – 23 декабря. – с. 7.
  • Есенқарақызы Х. «Ырқына тағдыр көнбесем, жалынын жанның сөндірмей!»:[О. Малқаров – 90 жаста].//Оңтүстік Қазақстан. – 1998. – 23 желтоқсан.
  • Омекеңнің өлмес рухы Оңтүстікті кезіп жүр :[Ақын Омарбай Малқаров – 90 жаста]. // Шымкент келбеті. – 1998. – 18 желтоқсан.
  • Оңтүстіктің Омарбайы :[О. Малқаровтың туғанына 90 жыл]. // Оңтүстік Қазақстан. – 1998. – 12 желтоқсан.
  • Кожиков М. Певец родного края: [К 80-летию поэта О. Малкарова].// Южный Казахстан. – 1988. – 3 декабря. – с. 4.
  • Мусаев А. Қайран, Омекең...:[Ақын Омарбай Малқаров туралы естеліктер. Ақын Омарбай Малқаровтың туғанына-85 жыл].// Оңтүстік Қазақстан. – 1998. – 1 желтоқсан.
  • Рустемов М. Біздің Омекең!:[Журналист ақын Омарбай Малқаровтың 90 жылдығына орай]. // Шымкент келбеті. – 1998. – 26 маусым (№ 26). – 10 б.
  • Сералиев Н. Омекең алдымда жүрсе – айқайшым, артымда жүрсе – қамқоршым:[Жазушы Омарбай Малқаров].// Шымкент келбеті. – 1993. – 30 шілде № 31.- 4 б.
  • Мұсақұлов Ә. Сарқылмас дәстүр сырлары: [О. Малқаров. «Жырлайды өмір жырлайды» - кітабына сын].// Оңтүстік Қазақстан. – 1991. – 27 сәуір.

   

  http://kalamger-uko.kz

  Бастапқы бетке оралу